امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 90 سال 96 - اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی و چند قلم کالای کشاورزی

بخشنامه 90 سال 96 - اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی و چند قلم کالای کشاورزی

بخشنامه 90 سال 96 - اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی و چند قلم کالای کشاورزی

خلاصه:

بخشنامه 90 سال 96 - اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی و چند قلم کالای کشاورزی 24/4/1396 - 328513/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 90 سال 96 - اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی و چند قلم کالای کشاورزی

بخشنامه 90 سال 96 - ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی و چند قلم کالای کشاورزی
تاریخ: 24/4/1396
شماره: 328513/96
پیرو بخشنامه های ردیف 84 مورخ 30/2/93 (فهرست 14 ردیف کالاهای مشمول عوارض صادراتی طبق جدول ضمیمه بخشنامه)، 532 مورخ 25/12/93 و همچنین ردیف 64 مورخ 16/3/96 به پیوست.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار