امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 94 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 94 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 94 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

خلاصه:

بخشنامه 94 سال 96 - اعلام ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال ۱۳۹۶ 27/4/1396 - 342651/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 94 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 94 سال 96 - اعلام ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال ۱۳۹۶
تاریخ: 27/4/1396
شماره: 342651/96
به پیوست تصویر نامه شماره 17095/210/96 – 7/4/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 1329/502/96 مورخ 29/3/96 دفتر مقررات و استاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع اعلام ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 1396 ارسال و اعلام می دارد: ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 



اخبار