امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 95 سال 96 - عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی

بخشنامه 95 سال 96 - عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی

بخشنامه 95 سال 96 - عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی

خلاصه:

بخشنامه 95 سال 96 - در خصوص عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) و اعلام فهرست فاکتورهای بارگذاری نشده در سامانه مذکور 31/4/1396 - 356181/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 95 سال 96 - عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی

بخشنامه 95 سال 96 - در خصوص عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) و اعلام فهرست فاکتورهای بارگذاری نشده در سامانه مذکور
تاریخ: 31/4/1396
شماره: 356181/96
پیرو بخشنامه شماره 96261/96/57 مورخ 3/3/96 موضوع عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) از تاریخ20/3/96، دستور فرمایید.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار