امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 96 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 96 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 96 سال 96 - واردات برنج

خلاصه:

بخشنامه 96 سال 96 - ابلاغ تمدید مهلت ترخیص، اعتبار ثبت‌سفارش و اعتبار اسناد تامین ارز واردات برنج تا پایان روز 31 مرداد سال 1396 31/4/1396 - 356759/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 96 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 96 سال 96 - ابلاغ تمدید مهلت ترخیص، اعتبار ثبت‌سفارش و اعتبار اسناد تامین ارز واردات برنج تا پایان روز 31 مرداد سال 1396
تاریخ: 31/4/1396
شماره: 356759/96
پیرو بخشنامه شماره 213305/369 مورخ 19/11/95 به پوست تصویر نامه شماره 18700/210/96 مورخ 19/4/96 دفتر مقررات صادرات منضم به تصویر نامه شماره 1482/501/96 مورخ 10/4/96 وزارت جهاد کشاورزی ارسال می گردد..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 



اخبار