امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 98 سال 96 - گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات، واردات، ترانزیت و معاوضه نفت خام، میعانات گازی و مشتقات نفتی

بخشنامه 98 سال 96 - گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات، واردات، ترانزیت و معاوضه نفت خام، میعانات گازی و مشتقات نفتی

بخشنامه 98 سال 96 - گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات، واردات، ترانزیت و معاوضه نفت خام، میعانات گازی و مشتقات نفتی

خلاصه:

بخشنامه 98 سال 96 – ابلاغ دستورالعمل اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ (معاوضه) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی و اعلام گمرکات مجاز به انجام تشریفات 1/5/1396 - 369789/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 98 سال 96 - گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات، واردات، ترانزیت و معاوضه نفت خام، میعانات گازی و مشتقات نفتی

بخشنامه 98 سال 96 – ابلاغ دستورالعمل اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ (معاوضه) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی و اعلام گمرکات مجاز به انجام تشریفات
تاریخ: 1/5/1396
شماره: 369789/96
دراجرا ماده 5 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع مصوبه شماره 46441/ت51559هـ مورخ 23/4/96 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار