امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 98 سال 97 - ابلاغ فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1139 ردیف تعرفه 8 رقمی مبنی بر ممنوعیت صدور ثبت سفارش

بخشنامه 98 سال 97 - ابلاغ فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1139 ردیف تعرفه 8 رقمی مبنی بر ممنوعیت صدور ثبت سفارش

بخشنامه 98 سال 97 - ابلاغ فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1139 ردیف تعرفه 8 رقمی مبنی بر ممنوعیت صدور ثبت سفارش

خلاصه:

بخشنامه 98 سال 97 - ابلاغ فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1139 ردیف تعرفه 8 رقمی مبنی بر ممنوعیت صدور ثبت سفارش 🔹تصمیم متخذه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 🔹 اعلام شرایط ترخيص ثبت سفارش های قبلی 3/4/1397 - 369386/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 98 سال 97 - ابلاغ فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1139 ردیف تعرفه 8 رقمی مبنی بر ممنوعیت صدور ثبت سفارش

بخشنامه 98 سال 97 - ابلاغ فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1139 ردیف تعرفه 8 رقمی مبنی بر ممنوعیت صدور ثبت سفارش
🔹تصمیم متخذه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
🔹 اعلام شرایط ترخيص ثبت سفارش های قبلی
تاریخ: 3/4/1397
شماره: 369386/97
به پیوست تصویر نامه شماره 82567/60 مورخ 30/3/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به همراه یک عدد فایل حاوی فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1339 ردیف تعرفه 8 رقمی در خصوص.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
  اخبار