امروز
21 تیر 1399 Jul 11 2020

آخرین ویرایش گروه کالایی ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

آخرین ویرایش گروه کالایی ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

آخرین ویرایش گروه کالایی ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

جدول آخرین ویرایش گروه های کالایی کلیه ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397 تاریخ: 24/5/1397 ابلاغی 16 مرداد 1397 گروه 22 = گروه 2 از لیست قدیم گروه 21 = گروه 1 جابجا شده به گروه 2 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

آخرین ویرایش گروه کالایی ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

جدول آخرین ویرایش گروه های کالایی کلیه ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397
تاریخ: 24/5/1397
ابلاغی 16 مرداد 1397
گروه 22 =  گروه 2 از لیست قدیم
گروه 21 = گروه 1 جابجا شده به گروه 2
⭐️⭐️⭐️ لینک جدول
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت