امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

اعلام فهرست تکمیلی اقلام موضوع 1 ماده 1 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام فهرست تکمیلی اقلام موضوع 1 ماده 1 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام فهرست تکمیلی اقلام موضوع 1 ماده 1 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام فهرست تکمیلی اقلام موضوع تبصره (1) ماده (1) مصوبه شماره 63793/ت55633ه مورخ 1397/05/16 تاریخ: 28/7/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اعلام فهرست تکمیلی اقلام موضوع 1 ماده 1 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام فهرست تکمیلی اقلام موضوع تبصره (1) ماده (1) مصوبه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/05/16
تاریخ: 1397/7/28
در این فایل شماره تعرفه، شرح کالا، گروه کالایی و توضیحات مرتبط به آن ذکر شده است.
لینک فهرست اقلام
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت