امروز
11 فروردین 1399 Mar 30 2020

اعلام فهرست تکمیلی 63 قلم کالا بهمراه کد تعرفه HS – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام فهرست تکمیلی 63 قلم کالا بهمراه کد تعرفه HS – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام فهرست تکمیلی 63 قلم کالا بهمراه کد تعرفه HS – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام فهرست تکمیلی 63 قلم کالا بهمراه کد تعرفه HS جهت لحاظ در گروه یک کالایی به بانک مرکزی توسط وزیر صمت 🔹 کان لم یکن اعلام نمودن فهرست قبلی تاریخ: 24/7/1397 شماره: 196387/60 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اعلام فهرست تکمیلی 63 قلم کالا بهمراه کد تعرفه HS – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام فهرست تکمیلی 63 قلم کالا بهمراه کد تعرفه HS – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اعلام فهرست تکمیلی 63 قلم کالا بهمراه کد تعرفه HS جهت لحاظ در گروه یک کالایی به بانک مرکزی توسط وزیر صمت
🔹 کان لم یکن اعلام نمودن فهرست قبلی
تاریخ: 24/7/1397
شماره: 196387/60
پیرو نامه شماره 129110/60 مورخ 18/5/1397 موضوع تبصره (1) ماده (1) مصوبه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/5/1397 هیات محترم وزیران در مورد... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت