امروز
21 تیر 1399 Jul 11 2020

اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول، قبل از ابلاغ آنها به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1/7/1397 شماره: 85313 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول، قبل از ابلاغ آنها به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 1/7/1397
شماره: 85313
نامه شماره 6871/1/10/ص مورخ 24/6/97 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (تصویر پیوست) در خصوص اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول، قبل از.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت