امروز
21 تیر 1399 Jul 11 2020

اینکوترمز در یک نگاه - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اینکوترمز در یک نگاه - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اینکوترمز در یک نگاه - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

◀️روش‌های خریدکالا براساس اینکوترمز 2000 به شرح زیر است: 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

اینکوترمز در یک نگاه - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 🔹(EXW) تحویل کالا در محل کار (EX WORKS)
 
🔹(FOB)تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا (FREE ON BOARD)
 
🔹(FAS) تحویل کالا کنار کشتی (FREE AL ONGSIDE SHIP)
 
🔹(FCA) به صورت تحویل در محل مقرر به حمل‌کننده (FREE CARRIER)
 
🔹(CFR) قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد (COST AND FREIGHT)
 
🔹(CIF) قیمت کالا و کرایه و بیمه تا بندر مقصد (COST, INSURANCE AND FREIGHT)
 
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

🔹(CPT) پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد (CARRIAGE PAID TO)
 
🔹(DAF) تحویل کالا در مرز (DELIVERED AT FRONTIER)
 
🔹(DES) تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد (DELIVERED EX SHIP)
 
🔹(DEQ) تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد (DELIVERED EX QUAY) DDU
 
🔹 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (DELIVERED DUTY UNPAID)
 
🔹تحول کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (DELIVERED DUTY PAID)

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت