امروز
11 خرداد 1399 May 31 2020

بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 7/12/1397 شماره: 1513724/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 7/12/1397
شماره: 1513724/97
🔹 تفویض اختیار ایجاد شناسه TSC و بررسی ارزش به گمرکات اجرایی
🔹 تشکیل کمیته های مشورتی
با عنایت به اعلام شعار سال 2019 سازمان جهانی گمرک با عنوان «مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل و نقل یکپارچه بدون وقفه» و با توجه به اینکه... لینک دستورالعمل
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت