امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

ترجمه کدهای سویفت برای قراردادهای اعتبار اسنادی بین المللی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ترجمه کدهای سویفت برای قراردادهای اعتبار اسنادی بین المللی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ترجمه کدهای سویفت برای قراردادهای اعتبار اسنادی بین المللی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

جدولی که در لینک مشاهده خواهید کرد شامل تمام استانداردهای MT می باشد که در راهنمای مرجع MT های استاندارد تعیین شده اند که این استاندارد در 21 نوامبر 2009 منتشر شده است. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ترجمه کدهای سویفت برای قراردادهای اعتبار اسنادی بین المللی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

جدول ترجمه کدهای سوئیفت
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت