امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

ترخیص کالا قبل از تامین ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ترخیص کالا قبل از تامین ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ترخیص کالا قبل از تامین ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ترخیص کالا قبل از تامین ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا 🔸 ترخیص کالا قبل از تامین ارز در سامانه نیما امکان پذیر شد. 🔸 با رويه برات بدون تعهد 10/4/1397 - 24/184/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ترخیص کالا قبل از تامین ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ترخیص کالای تایید شده به صورت بانکی قبل از تامین ارز از سامانه نیما
🔸 ترخیص کالا قبل از تامین ارز در سامانه نیما امکان پذیر شد.
🔸 با رويه برات بدون تعهد
تاریخ:10/4/1397
شماره: 24/184/97
احتراماً، پیرو نامه عمومی شماره 67089/97 مورخ 1/3/1397 به اطلاع می رساند در خصوص آن دسته از ثبت سفارش هایی که.... لینک بخشنامه بانک
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت