امروز
11 خرداد 1399 May 31 2020

تعرفه خدمات بندري در سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه خدمات بندري در سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه خدمات بندري در سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی کشور 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تعرفه خدمات بندري در سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا


قابل اجرا از تاریخ 15/02/1397

لینک تعرفه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت