امروز
19 فروردین 1399 Apr 7 2020

تعرفه دموراژ کانتینر 20 فوت و 40 فوت سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه دموراژ کانتینر 20 فوت و 40 فوت سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه دموراژ کانتینر 20 فوت و 40 فوت سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

1- تعرفه دیرکرد کانتینرهای DC و HC در بازه زمانی (به ازای هر روز به ریال) 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تعرفه دموراژ کانتینر 20 فوت و 40 فوت سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 
 لینک تعرفه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت