امروز
14 فروردین 1399 Apr 2 2020

تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاح تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد از كالاهايي كه به صورت تجاري از مناطق آزاد تجاري – صنعتي به سرزمين اصلي وارد مي شوند. تاریخ: 4/7/1397 شماره: 87606/ت55175 هـ 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اصلاح تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد از كالاهايي كه به صورت تجاري از مناطق آزاد تجاري – صنعتي به سرزمين اصلي وارد مي شوند.
تاریخ: 4/7/1397
شماره: 87606/ت55175 هـ
هیئت وزیران در جلسه 1/7/1397 به پیشنهاد شماره 5708/10/962 مورخ 7/12/1396 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و.... لینک تصویبنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت