امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

ثبت سفارش کالاهای گروه 4 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش کالاهای گروه 4 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش کالاهای گروه 4 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ثبت سفارش کالاهای گروه 4 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 13/6/1397 ثبت‌سفارش کالاهای وارد شده به گمرکات تا تاریخ 30/3/1397 شامل کالاهای گروه 4 امکان پذیر شد. 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

ثبت سفارش کالاهای گروه 4 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش کالاهای گروه 4 – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 13/6/1397

ثبت‌سفارش کالاهای وارد شده به گمرکات تا تاریخ 30/3/1397 شامل کالاهای گروه 4 امکان پذیر شد.
 
پیرو نامه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به رئیس کل گمرک ایران، از امروز (سه شنبه مورخ 1397/06/13) امکان ثبت‌سفارش کلیه کالاهای گروه 4 که تا 30 خردادماه 1397 براساس تاییدیه گمرک به اماکن گمرکی وارد شده‌اند، از محل بند 9 ماده 38 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بدین منظور می‌بایست در فرآیند ثبت پرونده در صفحه اطلاعات مالی و بانکی به روش ذیل عمل شود:
 

  1. گزینه بدون انتقال ارز در فیلد《نوع عملیات ارزی》
  2. گزینه《از محل بند 9 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات کالاهای وارد شده به گمرکات تا تاریخ 1397/03/30 شامل گروه 4》
  3. یل اطلاعات شماره قبض انبار و تاریخ قبض انبار (تاریخ قبض انبار بایستی تا تاریخ 1397/03/30 باشد).
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت