امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

فرآیند صادرات کالا در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فرآیند صادرات کالا در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فرآیند صادرات کالا در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

در مرحله اظهار کالا عملیات اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات اضافه می شود. تاریخ: 1397/6/27 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فرآیند صادرات کالا در گمرک - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

در مرحله اظهار کالا عملیات اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات اضافه می شود.
تاریخ: 1397/6/27
لینک تصویر
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت