امروز
14 فروردین 1399 Apr 2 2020

فعالیت 24 ساعته ترانزیت کالا از گمرک بازرگان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فعالیت 24 ساعته ترانزیت کالا از گمرک بازرگان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فعالیت 24 ساعته ترانزیت کالا از گمرک بازرگان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فعالیت 24 ساعته ترانزیت کالا از گمرک بازرگان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 29/7/1397 شماره: 7140/1/100 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فعالیت 24 ساعته ترانزیت کالا از گمرک بازرگان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فعالیت 24 ساعته ترانزیت کالا از گمرک بازرگان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 29/7/1397
شماره: 7140/1/100
برابر اطلاع واصله به شماره 867143/97 مورخ 19/7/97، مدیر کل محترم گمرک بازرگان – گمرک جمهوری اسلامی ایران، در خصوص... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت