امروز
11 خرداد 1399 May 31 2020

قیمت پایه جدید محصولات پتروشیمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

قیمت پایه جدید محصولات پتروشیمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

قیمت پایه جدید محصولات پتروشیمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تاریخ: 1397/7/1 میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1397/7/1 با نرخ ارز 42000 ریال 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

قیمت پایه جدید محصولات پتروشیمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تاریخ: 1397/7/1
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1397/7/1 با نرخ ارز 42000 ریال
لینک جدول
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت