امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 27/5/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 27/5/1397
اقلامی که اخیرا در گروه چهارم کالایی طبقه بندی و مشمول ممنوعیت واردات شده اند، شامل 1339 ردیف تعرفه هشت رقمی می شوند که.... لینک فایل
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت