امروز
15 تیر 1399 Jul 5 2020

نرخ ارز خوراک های پالایشی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

نرخ ارز خوراک های پالایشی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

نرخ ارز خوراک های پالایشی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

نرخ ارز خوراک های پالایشی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا 20/5/97 - 25289/101 ص پ 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

نرخ ارز خوراک های پالایشی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

نرخ ارز خوراک های پالایشی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 20/5/97
شماره: 25289/101 ص پ
با سلام و احترام،
نظر به ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمیایی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور و ابلاغ آن از سوی وزیر محترم نفت به این شرکت جهت اجرا، موجب امتنان خواهد بود... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت