امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

واردات انواع پنبه فرآوری شده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات انواع پنبه فرآوری شده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات انواع پنبه فرآوری شده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

واردات انواع پنبه فرآوری شده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 25/9/1397 شماره: 247069/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات انواع پنبه فرآوری شده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات انواع پنبه فرآوری شده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 25/9/1397
شماره: 247069/60
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5124/502/97 مورخ 21/9/1397 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات انواع پنبه فرآوری شده... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت