امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دستورالعمل اعطاء تسهیلات ارزی کوتاه مدت جهت واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تاریخ: 11/6/1397 شماره: 198073/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل اعطاء تسهیلات ارزی کوتاه مدت جهت واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی
تاریخ: 11/6/1397
شماره: 198073/97
احتراما، به استحضار می رساند بر اساس تصمیمات متخذه، مقرر گردیده است از منابع این بانک جهت تامین مالی کوتاه مدت واردات دارو و.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت