امروز
21 تیر 1399 Jul 11 2020

چگونگی استفاده از تسهیلات ماده 11 مکرر برای صادرات خوراک دام

چگونگی استفاده از تسهیلات ماده 11 مکرر برای صادرات خوراک دام

چگونگی استفاده از تسهیلات ماده 11 مکرر برای صادرات خوراک دام

خلاصه:

چگونگی استفاده از تسهیلات ماده 11 مکرر برای صادرات خوراک دام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1397/7/29 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

چگونگی استفاده از تسهیلات ماده 11 مکرر برای صادرات خوراک دام

چگونگی استفاده از تسهیلات ماده 11 مکرر برای صادرات خوراک دام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 1397/7/29

🔸 با عنايت به ممنوعيت صادرات خوراك دام و ضرورت اعمال ماده ١١ مكرر آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص ايفاي حقوق مكسبه صادركنندگان مشمول ماده مذكور، نامه اي به شماره ٣٤٩٦٢/ ١٠٠/ ٩٧ مورخ ٢٣/ ٧/ ٩٧ با امضاي اقاي خسروتاج به روساي سازمان هاي صنعت معدن تجارت كليه استانها ارسال گرديده تا متقاضيان كليه مستندات خود را در مراكز استاني تكميل و طي يك نامه رسمي به معاونت توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال گردد.

🔹 شركتهايي كه تا قبل از ٢٠ مهرماه اقدامات قانوني از جمله اظهارنامه، قبض انبار و يا كالايشان در انبار گمرك موجود است ميتوانند با تكميل مدارك ذيل كالايشان را صادر نمايند.
لینک فرآیند انجام کار
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت