امروز
17 فروردین 1399 Apr 5 2020

تجارت شفاف

تجارت شفاف

تجارت شفاف

خلاصه:

اشتباهات رایج به تدریج در تصمیمات مهم اقتصادی و تجاری تبعات روشن تری را نمایان می کنند.که این امر موجب می شود به بازبینی این خطاها بپردازیم تا سرمایه و زمان زیادی را هدر ندهیم.با هنر شفاف اندیشیدن همراه می شویم که به برخی از این خطاها و نمود عینی آنها در زمینه کسب و کار می پردازد.

تجارت شفاف


تائید اجتماعی
تائید اجتماعی،که گاهی  سخت گیرانه از آن به عنوان غریزه ی جمع گرایی یاد می شود،تاکید دارد هر چه تعداد بیش تری از مردم عقیده خاصی را دنبال کنند،ما آن عقیده را بهتر (درست تر)می پنداریم. هر چه تعداد افرادی که رفتار خاصی را بروز می دهند بیش تر باشد،این رفتار از سوی دیگران مناسب تر ارزیابی می شود.البته که این امر مضحک است.
تائید اجتماعی عامل اصلی ایجاد حباب و نگرانی در بازار بورس است.

خطای هزینه هدر رفته
چرا باید گذشته را فراموش کنی؟
خطرناک ترین حالت خطای هزینه هدر رفته وقتی است که زمان،پول،انرژی یا عشق زیادی صرف چیزی کرده باشیم.این هزینه کردن دلیلی می شود برای ادامه دادن،حتا اگر با موضوعی محکوم به شکست سر و کار داشته باشیم.هر چه بیش تر سرمایه گذاری کنیم،هزینه های هدر رفته بیشتر می شود و مجبور می شویم ادامه بدهیم.
مهم عملکردآینده سهام(و آینده عملکرد سرمایه گذاری جایگزین)خواهد بود.به شکل طعنه آمیزی،هرچه سهام ضرر بیش تری بدهد،سرمایه گذاران تمایل بیش تری برای نگه داشتنش دارند.
نیاز به ثبات منجر به رفتار غیرمنطقی می شود.اگر در میانه راه تصمیم بگیریم پروژه ای را لغو کنیم یعنی قبول کرده ایم زمانی جور دیگری فکر می کردیم.ادامه دادن یک پروژه بی ارزش تنها این اتفاق دردناک را به تاخیر می اندازد و ظاهر را کماکان حفظ می کند.
البته ممکن است دلایل خوبی برای ادامه ی کار و سرمایه گذاری برای چیزی تا نتیجه دادنش وجود داشته باشد.اما مراقب دلایل غلطی مثل توجیه سرمایه گذاری های جبران ناپذیر باش.

خطای تائید(قسمت دوم)
ما مجبور می شویم راجع به دنیا،زندگی خودمان،اقتصاد،سرمایه گذاری ها،شغل مان و چیزهای دیگر باور به وجود بیاوریم.
بیش تر اوقات،با فرضیات سر و کار داریم و این ها  هرچه مبهم تر باشند خطای تائید قوی تر می شود.
طالع بین ها و اقتصاددان ها اصول مشابهی دارند.پیشگویی های این دو گروه به حدی مبهم است که با هر اتفاقی بتوانند توجیه شان کنند:در هفته های آتی ناراحت خواهی شد  یا در میان مدت فشار روی دلار افزایش خواهد یافت!!!!

تسلیم مرجعیت نشو
خطای مرجعیت
گاهی مراجع مشکل عمده برای شفاف اندیشی ایجاد می کنند به  دلیل این که  سوابق آن ها عموما معقول است.حدود یک میلیون اقتصاددان کارآرزموده روی این سیاره زندگی می کنند،اما حتا یکی شان هم نتوانسته به طور دقیق زمان بحران اقتصادی سال 2008را پیش بینی کند(به استثنای نوریل روبینی و نسیم طالب)،چه برسد به این که بتواند چگونگی این سقوط را ،از ترکیدن حباب املاک و مسکن گرفته تا فروکش کردن مبادلات اعتباری،در بحبوحه ی بحران اقتصادی حدس بزند.
 کافه تجارت