امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

گواهی یا گواهینامه مبدأ (Certificate of Origin) - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

گواهی یا گواهینامه مبدأ (Certificate of Origin) - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

گواهی یا گواهینامه مبدأ (Certificate of Origin) - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

گواهی یا گواهینامه مبدأ (Certificate of Origin) سندی است که کشور تولید کننده (سازنده) کالای مورد نظر را مشخص می نماید.... 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

گواهی یا گواهینامه مبدأ (Certificate of Origin) - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

این سند توسط اتاق بازرگانی کشور صادر کننده کالا (کشور فروشنده) و طبق فرمی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) توصیه شده صادر می گردد. کشور سازنده و مبدأ کالا را قبلاً کشور تولید کننده نهائی کالا بشمار می آوردند ولیکن با رونق ضوابط سازمان جهانی تجارت (WTO) و طبق قواعد تعیین مبدأ کالا در حال حاضر تعیین مبدأ کالا، بر پایه تغییرات و مراحل تکمیل کالا و با توجه به تغییرات و مشخصات تعرفه بندی و کد سیستم هماهنگ شده کالا انجام می پذیرد.
 
از نقطه نظر کاربرد این سند باید متذکر شد که در بازرگانی بین المللی، بعضی دولت ها در روابط فی ما بین برای کالاهای تولید شده در کشورهایشان (طرف ها خودضابطه مربوط به تشخیص کالاهای تولید شده در یک کشور را تعیین می کنند) مزایایی به صورت تخفیف در اخذ حقوق ورودی یا کلاً معافیت از آن، برای یکدیگر قائل می شوند. به منظور اینکه وارد کننده کالا از این مزایا سوء استفاده ننماید و کالای کشور دیگری را به نام کشور برخوردار از این مزایا وارد نکند، ارائه گواهی مبدأ کالای وارداتی می تواند از نرخ های تعرفه ترجیهی یا معافیت برخوردار گردد یا خیر؟
 
در قرارداد های پایاپای نیز می توان از آن گواهی استفاده کرد و بر پایه آن مبدأ کالاهای مبادله شده میان کشورهای طرف قراردادها را مشخص ساخت.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
تعریف گواهی یا گواهینامه مبدأ از دید سازمان جهانی گمرک
" عبارت است از سند خاص شناسایی کالاها که در آن مقام یا ارگان صالحی که به او اختیار صدور گواهی مبدأ داده شده است، صریحاً گواهی می کند کالاهایی که گواهینامه مربوط به آن ها می شود، درکشور معینی به وجود آمده است. این گواهی ممکن است همچنین حاوی یک اظهارنامه از طرف سازنده، تولید کننده، تهیه کننده، صادرکننده یا سایر اشخاص صلاحیتدار باشد."

گواهی مبدأ در ایران توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می گردد و دارای مشخصات زیر می باشد:
۱- عنوان گواهی مبدأ
۲- نام کشور سازنده کالا
۳- نام کشور و اتاقی که گواهی مبدأ راصادر کرده است
۴- فرستنده یا فروشنده کالا
۵- وسیله حمل و نقل
۶- تعداد اقلام کالا
۷- علائم و تعداد بسته ها
۸- شماره و نوع بسته بندی
۹- شماره و تاریخ فاکتور
۱۰- گواهینامه توسط مقام صادر کننده گواهی کننده
۱۱- محل وتاریخ و مهرو امضاء مقام مسئول گواهی کننده
 
نمونه گواهی مبدا

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 
 


 کافه تجارت