امروز
9 . 8 . 1399 Oct 30 2020

بخشنامه گمرکی

تعداد آیتم ها در هر صفحه
بخشنامه132سال99-بخشنامه-مشکلات رسیدگی به ارزش سالامبور و وت بلو-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا
بخشنامه132سال99-بخشنامه-مشکلات رسیدگی به ارزش سالامبور و وت بلو-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا

تاکید بر عدم پذیرش اسناد کلی گویی شده و فاقد شرح مشخصات دقیق کالا ثبت دقیق مشخصات ارزیابی و نوع دقیق کالای وارده اعم از اشبالت شده یا نشده، TR1 یا TR2، ضخامت، میزان رطوبت و فوت متر مربع در کیلوگرم و.. با استعلام از آزمایشگاه استاندارد تعیین ارزش بر اساس ...

بخشنامه134سال99-بخشنامه-شرکت های روان گداز پردیس-صنایع آلومینیوم نوین-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-
بخشنامه134سال99-بخشنامه-شرکت های روان گداز پردیس-صنایع آلومینیوم نوین-تهران پیشرو-شرکت واردات و ترخیص کالا-

عدم شمول شرکت های روان گداز پردیس و صنایع آلومینیوم نوین به پرداخت عوارض موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند شرکت‌ های مذکور از پرداخت عوارض مستثنی می باشند و ...

بخشنامه127 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ابلاغ نامه صمت به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا
بخشنامه127 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ابلاغ نامه صمت به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا

ابلاغ نامه صمت به گمرک لزوم اصلاحیه ثبت سفارش جهت کالاهایی که حین تشریفات گمرکی و بر اساس بررسی های تعرفه ای، ردیف تعرفه آنها تغییر یابند هر نوع تغییر تعرفه در داخل یک گروه کالایی یا بین گروههای کالایی ( افرایشی یا کاهشی ) نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد ترخیص درصدی بدون ....

بخشنامه122 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ورود تلفن همراه توسط مسافر-تهران پیشرو-ترخیص کالا
بخشنامه122 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ورود تلفن همراه توسط مسافر-تهران پیشرو-ترخیص کالا

ضوابط جدید ورود تلفن همراه توسط مسافر از امروز 12 مهر ماه 99 اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می گردد و ...

بخشنامه121 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات تخم مرغ-تهران پیشرو-ترخیص کالا
بخشنامه121 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-صادرات تخم مرغ-تهران پیشرو-ترخیص کالا

ابلاغ ضوابط جدید صادرات تخم مرغ صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه صادرات) می باشد صادرات تخم مرغ مشمول اخذعوازض صادراتی بمیران 25000 ریال به ازای هر کیلوگرم در مهر ماه می باشد میزان عوارض صادراتی برای ماه های بعد اعلام خواهد شد و ...