امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی


از آنجایی که حمل و نقل بین المللی به عنوان یکی از حساس ترین فرآیندهای بازرگانی به شمار می آید، مستلزم اخذ مجوزهای مربوط به خود می باشد. از این رو شرکت تهران پیشرو با سال ها تجربه شما را در این زمینه یاری می نماید.


تضمین کالای شما از مبدا تا مقصد
اولین مسئله در مورد کالای خریداری شده که تحویل آن هزاران دلار هزینه مالی و همچنین هزینه زمانی دارد، انتقال مالکیت آن است.
مسئله دوم مربوط به شخصی می شود که این کار را سازماندهی می کند و هزینه حمل کالا را پرداخت می نماید.
سومین مسئله اشاره به این نکته دارد که چه کسی عهده دار ریسک زیان یا خسارت وارده به محموله در طی مسیر است.

انواع خدمات حمل و نقل تهران پیشرو:
تحویل کالا درمحل کار
تحویل کالا روی عرشه کشتی
هزینه حمل کالا تا بندر مقصد
هزینه بیمه و کرایه کالا تا بندر مقصد