امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

واردات

واردات


آیا با خرید کالا و واردات از سایر کشورها و مراودات تجاری بین المللی آشنایی دارید؟ هم اکنون تجارت خود را آغاز نمایید.


واردات هر محصول نیاز به آگاهی از روش های دریافت حقوق ورودی، قوانین امور گمرکی، آئین نامه های اجرایی و همچنین اصول تعیین ارزش کالای وارداتی دارد.
از این رو افراد متخصص و با تجربه می توانند شما را در این امر یاری بخشند.
تهران پیشرو، علاوه بر مشاوره های بازرگانی، در حداقل زمان ممکن، خرید کالا و واردات را برا ی شما محقق می سازد.