امروز
1403/3/9 May 29 2024

هدف گذاری یک دقیقه ای - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

هدف گذاری یک دقیقه ای - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

هدف گذاری یک دقیقه ای - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

چگونه یک دقیقه با مدیر یک دقیقه ای کیفیت کارها را بهبود ببخشیم؟ 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

هدف گذاری یک دقیقه ای - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا


1-روی هدف ها توافق کنید.
2-عملکرد یا رفتارهای خوب و درست را شناسایی کنید.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

⭐️یک دقیقه درنگ کنید:
هدف هایتان را به یاد بیاورید.
به عملکرد خود توجه کنید.
ببینید اجرا و عملکرد شما با هدف هایتان تطابق دارد یا ندارد.

⭐️ما فقط رفتارمان نیستیم.
ما کسی هستیم که رفتارمان را اداره و مهار می کنیم.

⭐️هدف ها رفتار ها را آغاز می کنند و پی آمدها، رفتارها را حمایت و تقویت می کنند.

⭐️افرادی که درباره خودشان احساس خوبی دارند نتایج خوبی ارائه می دهند.

در هر کار تیمی به یاد داشته باشیم:
⭐️هر فردی بالقوه با استعداد و قوی است ،بعضی از افراد ظاهرا بی استعدادو ضعیف می نمایند اجازه ندهید ظاهر آنها شمارا گول بزند.
⭐️به یکدیگر کمک کنید که  به نهایت استعداد نهانی خود برسید و همدیگر  را در حین عملکرد خوب غافلگیر کنید.

امروز با:
مدیر یک دقیقه ای
اسپنسرجانسون و کنت بلانچارد
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

 کافه تجارت