امروز
30 . 6 . 1400 Sep 21 2021

ابلاغ لیست دوم اقلام وارداتی معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ابلاغ لیست دوم اقلام وارداتی معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ابلاغ لیست دوم اقلام وارداتی معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ لیست دوم اقلام وارداتی معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ازردیف 3480 تا 3652 تاریخ: 21/6/1397 شماره: 165532/60 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

ابلاغ لیست دوم اقلام وارداتی معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ابلاغ لیست دوم اقلام وارداتی معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
بر اساس فهرست اقلام اعلام شده گروه یک الی چهار
تاریخ: 21/6/1397
شماره: 165532/60
ابلاغ لیست دوم اقلام وارداتی معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز از ردیف 3480 تا 3652
پیرو نامه شماره 148209/60 مورخ 4/6/1397 و در اجرای تصوب نامه مورخ 24/5/1397 هیات وزیران به شماره 70220/ت55633 ه بدینوسیله با هدف.... لینک نامه
لینک لیست 1397/6/24
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت