امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت، اخذ و نصب شناسه کالای خودرو - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت، اخذ و نصب شناسه کالای خودرو - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت، اخذ و نصب شناسه کالای خودرو - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دستورالعمل اجرایی ثبت، اخذ و نصب شناسه کالای خودرو توسط وزیر صمت ابلاغ شد. 19/2/1397 - 48566/60 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت، اخذ و نصب شناسه کالای خودرو - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل اجرایی ثبت، اخذ و نصب شناسه کالای خودرو توسط وزیر صمت ابلاغ شد.
تاریخ: 19/2/1397
شماره: 48566/60
احتراما به پیوست دستورالعمل ثبت شناسه،.... لینک ابلاغیه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت