امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

ارزش گمرکی خودروهای سواری وارداتی مدل سال 2018 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ارزش گمرکی خودروهای سواری وارداتی مدل سال 2018 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ارزش گمرکی خودروهای سواری وارداتی مدل سال 2018 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران طی بخشنامه ای ارزش گمرکی 75 نوع خودرو سواری را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ارزش گمرکی خودروهای سواری وارداتی مدل سال 2018 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

در این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسات شماره 657 مورخ 6/6/96 لغایت 676 مورخ 23/12/96...
لینک ارزش گمرکی 75 نوع خودرو سواری
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت