امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

ارز همراه مسافر - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ارز همراه مسافر - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ارز همراه مسافر - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

روابط عمومی گمرک ایران دستورالعمل اجرایی ضوابط بر ارز همراه مسافر سال 97 را اعلام کرد: 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ارز همراه مسافر - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر سال 1397 

💲   ورود ارز همراه مسافر
ورود ارز، اسناد بانکی از قبیل (چک بانکی، تضینی، چک مسافرتی یا سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه) به صورت فیزیکی به هر طریق توسط مسافر به کشور تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار ندارد و مازاد آن را مسافر می بایست در مبادی ورودی به گمرک اظهار نماید و پس از انجام تشریفات لازم نسبت به دریافت رسید چاپی دارای کد رهگیری اقدام نماید.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
💲   خروج ارز همراه مسافر
خروج ارز، اسناد بانکی، اوراق بهادار بی نام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط مسافر به خارج از کشور تا سقف 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرز هوایی و تا سقف 2 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می باشد و مازاد آن منوط به اظهار به گمرک و دریافت رسید چاپی دارای کد رهگیری می باشد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت