امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تیر ماه 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تیر ماه 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تیر ماه 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

🔸شرایط جدید صدور کارت بازرگانی 21/4/1397 - 49751/ت55549 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تیر ماه 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

🔸شرایط جدید صدور کارت بازرگانی
تاریخ: 21/4/1397
شماره: 49751/ت55549 ه
هیئت وزیران در جلسه 13/4/1397 به پیشنهاد شماره 92308/60 مورخ 10/4/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت