امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تصويبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 27/3/1397 - 53479/ت54172 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تصويبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 27/3/1397
شماره: 53479/ت54172 ه
هیئت وزیران در جلسه 17/4/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت