امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 10/5/1397 شماره: 61126/ت54755 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اصلاح تبصره (1) و (2) ماده (13) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
معافیت نفت و گاز تحویلی به پالایشگاه ها از مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ: 10/5/1397
شماره: 61126/ت54755 ه
هیئت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت