امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران یشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران یشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران یشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی درباره تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی) تاریخ: 22/5/1397 شماره: 41402/ه ب 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران یشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران یشرو – شرکت ترخیص کالا
اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی درباره تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی)
تاریخ: 22/5/1397
شماره: 41402/ه ب
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترمه وزیران به شماره 49751/ت55549 ه مورخ 21/4/1397، موضوع:" اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت