امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

اضافه شدن فیلد نوع فعالیت در بخش دریافت نقش تاجر داخلی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اضافه شدن فیلد نوع فعالیت در بخش دریافت نقش تاجر داخلی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اضافه شدن فیلد نوع فعالیت در بخش دریافت نقش تاجر داخلی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

کاربران لازم است در هنگام دریافت نقش تاجر داخلی مطابق با دستورالعمل ذیل این فیلد را تکمیل نمایند: تاریخ: 31/6/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اضافه شدن فیلد نوع فعالیت در بخش دریافت نقش تاجر داخلی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا


1️⃣ در صورت داشتن کارت بازرگانی، نوع فعالیت کاربر "وارد کننده" انتخاب شود.
2️⃣ در صورتیکه کاربر دارای مجوز تولیدی می باشد، نوع فعالیت "تولید کننده" انتخاب شود.
3️⃣ در صورتیکه کاربر بصورت مستقیم از تولید کننده یا وارد کننده کالا را دریافت می کند، نوع فعالیت "عمده فروش سطح 1" انتخاب شود.
4️⃣ در صورتیکه کاربر از عمده فروش سطح 1 کالا را دریافت می کند، نوع فعالیت "عمده فروش سطح 2" انتخاب شود.
5️⃣ در صورتیکه کاربر از عمده فروش سطح 2 کالا را دریافت می کند، نوع فعالیت "عمده فروش سطح 3" انتخاب شود.
6️⃣ در صورتیکه کاربر لایه آخر فروش است و به مصرف کننده نهایی کالا را می فروشد، نوع فعالیت "خرده فروش" انتخاب شود.
 
امکان افزودن مجوز فعالیت متناسب با نوع فعالیت می باشد برای مثال برای "خرده فروش" امکان ثبت مجوز تولیدی وجود ندارد.
نکته: پس از ثبت نوع فعالیت، امکان ویرایش آن وجود ندارد.
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت