امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

اعلام شرایط و محل دریافت ارز مبادله ای از سامانه نیما – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام شرایط و محل دریافت ارز مبادله ای از سامانه نیما – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام شرایط و محل دریافت ارز مبادله ای از سامانه نیما – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام شرایط و محل دریافت ارز مبادله ای از سامانه نیما - جهت گواهی خدمات تاریخ: 24/7/1397 شماره: 16062- 031 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

اعلام شرایط و محل دریافت ارز مبادله ای از سامانه نیما – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام شرایط و محل دریافت ارز مبادله ای از سامانه نیما - جهت گواهی خدمات
تاریخ: 24/7/1397
شماره: 16062- 031
با توجه به نیاز واحدهای صنعتی تولید کننده در خصوص تخصیص ارز از سامانه نیما، مراحل مربوطه به شرح زیر جهت اطلاع رسانی به کلیه واحدهای صنعتی مستقر در... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 
 کافه تجارت