امروز
1400/9/6 Nov 27 2021

اعلام نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 25/6/1397 شماره: 167997/60 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اعلام نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 25/6/1397
شماره: 167997/60
پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانکها و ... در مورد موضوع فوق الذکر، به آگاهی می رساند پیشنهادات ذیل با.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت