امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به کشور عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به کشور عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به کشور عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به کشور عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 23/4/1397 شماره: 948515/220/1071 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به کشور عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به کشور عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 23/4/1397
شماره: 948515/220/1071
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 4878911 مورخ 3/4/97 به پیوست مصوبه شماره 224 شورای وزیران عراق جهت ملاحظه ایفاد می گردد.
بر اساس.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت