امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

انواع ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

انواع ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

انواع ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

انواع ارز عبارتند از ارز های آزاد، حواله ای،سنا و مبادله ای که توضیح مختصری در مورد هر یک در متن زیر داده می شود. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

انواع ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

✅دلار آزاد
منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.
 
✅دلار حواله
حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.
 
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

✅دلار سنا
منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.
 
✅دلار مبادله ای
منظور نرخ های اعلام شده در مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام می گردد و عموماً به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز از آن یاد می کنند. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در بین بازرگانان و تنظیم آن در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 کافه تجارت