امروز
25 . 3 . 1400 Jun 15 2021

انواع اعتبار اسنادی یا LC - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

انواع اعتبار اسنادی یا LC - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

انواع اعتبار اسنادی یا LC - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

آشنایی با انواع اعتبار اسنادی یا همان LC 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

انواع اعتبار اسنادی یا LC - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 انواع اعتبار اسنادی یا LC
 
۱- اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی

به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی میباشد.
 
۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable LC
در این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد (بدون اجازه فروشنده) این نوع اعتبار اخیرا قابل قبول نمیباشد.
 
۳- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت:Irrevocable LC 
در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده و فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری میکنند.
 
۴- اعتبار اسنادی تایید شده: Confirmed LC
اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است، برساند. این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.
 
۵- اعتبار اسنادی تایید نشده :
Unconfirmed LC
این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmed ذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی میشود.
 
۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Transferable LC 
به اعتباری گفته میشود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب میشود.

👈تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا👉
 
۷- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال: Untransferable LC

به اعتباری گفته میشود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی میباشد.
 
۸- اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار (یوزانس) : LC Usance
اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارایه اسناد از سوی ذینفع، پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد. در واقع فروشنده به خریدار مهلت میدهد که بهای کالا را پس از دریافت کالا و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام میگیرد که کمبود ارز دارند.
 
۹- اعتباراسنادی دیداری : At Sight LC
اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی، بلافاصله وجه آن را پرداخت میکند.
 
۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت (اتکایی) : Back to Back LC
این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد.
 
۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز : LC Red Clause
در این نوع اعتبار فروشنده میتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند.
 
۱۲- اعتبار اسنادی گردان : Revolving LC
اعتباراتی است که بانک گشایش کننده پس از پرداخت وجه اسناد به فروشنده موضوع اعتبار را بر اساس دفعات زمانی تکرار می کند. تعداد دفعات استفاده از اعتبار و دریافت وجه باید در متن اعتبار قید شود. چنین اعتباری وقتی گشوده می شود که خریدار مایل به حمل به دفعات باشد که اسناد حمل متعددی نیز ارائه می گردد و می تواند به صورت تجمعی یا غیر تجمعی باشد.
 
👈تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا👉

۱۳- اعتبارات اسنادی داخلی: اعتباراتی هستند که خریدار و فروشنده هر دو در کشور مقر بانک قرار دارند. بدین معنی که محل اقامت خریدار و فروشنده و بانک در کشور واحدی است. در کشور ما معاملات داخلی از طریق وجه نقد یا چک و یا برات انجام می پذیرد و اعتبارات اسنادی داخلی سابقه ندارد.
 
۱۴- اعتبارات اسنادی خارجی:
اعتباری است که متقاضی و ذینفع در دو کشور مختلف قرار دارند و بانک گشایش کننده اعتبار معمولا در کشور خریدار است و از طریق بانک دیگری که معمولا در کشور فروشنده قرار دارد اعتبار به وی ابلاغ و معامله اسناد و پرداخت وجه کالا نیز توسط همین بانک انجام می پذیرد.
 
۱۵- اعتبارات اسنادی وارداتی: اعتباراتی است که بنا به دستور خریدار گشایش می گردد و خریدار وظیفه پرداخت وجه کالا را به عهده داشته و نقش وی بعنوان وارد کننده است.
 
۱۶- اعتبارات اسنادی صادراتی: اعتباراتی است که به نفع یک شخص گشایش می گردد و نقش وی صادر کننده و دریافت کننده وجه است و وی باید با حمل کالا و تنظیم و تسلیم اسناد به بانک وظیفه خود را عملی سازد.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 
 کافه تجارت