امروز
25 . 3 . 1400 Jun 15 2021

بارنامه دریایی و اصطلاحات رایج در آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

بارنامه دریایی و اصطلاحات رایج در آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

بارنامه دریایی و اصطلاحات رایج در آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

بارنامه دریایی (Ocean/Marine Bill of Lading) سندی است که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا و مشخص شدن پرداخت هزینه آن جهت حمل صادر می گردد. در این بارنامه.... 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بارنامه دریایی و اصطلاحات رایج در آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

... مشخصات کامل بار قید و توسط فرمانده کشتی امضا می گردد و به موجب آن تعهد می شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود و در صورتی که کالا در کشتی مشخص جهت حمل به مقصد معینی بارگیریی شود، بارنامه صادره به صورت On Board خواهد بود. در این بارنامه مشخصات کامل بار قید و توسط فرمانده کشتی امضا می گردد و به موجب آن تعهد می شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود.
 
بارنامه به عنوان یک سند کلیدی در کشتیرانی و حمل و نقل کاربرد دارد.

 1. نشان دهنده قرارداد حمل است (Evidence of Contract of Carriage)
 2. رسید کالا است (The Receipt of Goods)
 3. سند مالکیت کالاست (Document of Title to the Goods)
 
اصولا بارنامه های دریایی در 4 نسخه تهیه می شوند که در دست 4 نفر خواهد بود:
 1. فرستنده کالا
 2. گیرنده کالا
 3. فرمانده کشتی
 4. مالک کشتی یا نماینده قانونی او
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

🚢انواع بارنامه دریایی


Types of Bill of Lading 
 1. بارنامه مستقیم (Direct B/L)
  بارنامه ای است که حاکی از حمل کالا از مبدأ تا مقصد و بدون تغییر وسیله حمل می باشد و دلالت بر ارسال مستقیم کالا به گیرنده آن دارد.
 2. بارنامه سراسری (Through B/L)
بارنامه ای است حاکی از اینکه کالا از کشور فروشنده تا مقصد نهایی توسط چند وسیله نقلیه حمل گردد (کشتی، کامیون و ...).

🚢بارنامه دریایی (مربوط به سرویس های منظم دریایی) (Liner B/L)
این نوع بارنامه برای محموله کشتی هایی صادر می شود که دارای برنامه حرکت مشخصی بوده و مسیرهای مشخصی را طی می کنند. شرکت هایی که به اینگونه حمل ها مبادرت می ورزند تابع مقررات خاصی بوده و دارای نرخ مشخصی نیز می باشند.

🚢بارنامه چارتر (Charter Party B/L)
بارنامه ای که تحت خدمات کشتیرانی ترمپ اجرا می شود. در واقع چارتر بارنامه ای است که برای محموله هایی که با کشتی اجاره ای دربست حمل می گردد صادر می شود و حمل محموله ها تحت این بارنامه تابع قرارداد چارتر می باشد. این بارنامه مورد قبول بانک ها در اعتبار اسنادی نمی باشد مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد (زمانی که سن کشتی ها از 15 سال بگذرد به کشتی های اجاره ای دربست تبدیل می شوند).

🚢بارنامه حمل مرکب فیاتا (Combined Transport Bill of Lading)
یک سند حمل مرکب می باشد که به وسیله فیاتا برای استفاده عاملین حمل و نقل (Forwarder) بین المللی که به عنوان عاملان حمل و نقل مرکب عمل می کنند تنظیم شده است.
این بارنامه یک سند قابل معامله است (مگر آنکه بر روی آن عبارت غیر قابل معامله ذکر شود) که توسط اتاق بازرگانی بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. عامل حمل و نقل صادر کننده بارنامه نه تنها مسئولیت تحویل کالا را در مقصد به عهده دارد بلکه مسئول کلیه حمل کنندگان و اعمال اشخاص ثالثی است که در حین حمل و نقل بوسیله او به کار گرفته می شوند.

🚢بارنامه مقید (Dirty B/L)
در صورتی که جمله ای در بارنامه ذکر شده باشد حاکی از بسته بندی معیوب کالا باشد این گونه بارنامه ها را اصطلاحا CIAUSED B/L بارنامه مقید و یا DIRTY B/L   یا FOUL B/L  می نامند و بانک ها طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی چنین بارنامه ای را قبول نمی کند مگر این که دستور دهنده اعتبار آن را قبول کند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
🚢بارنامه شخص ثالث (Third Party Bill of Lading)
در کسب و کار حمل و نقل بین المللی بعضی وقت ها اتفاق می افتد که فروشنده به تنهایی قادر نیست همه کالا های تعهد شده مربوط به صادرات را تهیه نماید و لذا تهیه قسمتی از کالای خود را به عاملین حمل و نقل و یا فروشنده دیگری واگذار می نماید و در این گونه موارد از بارنامه شخص ثالث استفاده می گردد. لذا در تعریف می توان گفت که بارنامه شخص ثالث بارنامه ای است که در آن ارسال کننده یا SHIPPER شخص یا موسسه دیگری غیر از ذینفع اعتبار اسنادی باشد.

🚢بارنامه قابل انتقال و معامله (Negotiable B/L)
وقتی که بارنامه به حواله دهنده (To Order) صادر شده باشد بارنامه قابل معامله و انتقال است. دارنده این بارنامه می تواند کالا را از شرکت حمل کننده تحویل بگیرد.

🚢بارنامه غیر قابل معامله (Nonnegotiable Sea-Way B/L)
بارنامه غیر قابل معامله بارنامه ای است که سند مالکیت کالا نبوده و قابل انتقال نمی باشد. کالای این نوع بارنامه فقط به شخصی که در متن بارنامه به عنوان گیرنده کالا اعلام شده تحویل می شود و از آنجایی که بارنامه دریایی قابل معامله به علت آن که ممکن است چندین دست بگردد تا به مالک نهایی برسد و طی کردن این مراحل معمولا کند و طولانی می باشد، لذا بعضی از شرکت های کشتیرانی برای اجتناب از این مراحل سیر طولانی، بارنامه غیر قابل معامله را ابداع و به کار گرفته اند.

🚢بارنامه آن بورد (On Board)
در این بارنامه، کالا در خن کشتی جا داده می شود و حتماً با همان کشتی جهت حمل به مقصد معینی بارگیری خواهد شد.

🚢بارنامه آن دک (On Deck)
کالا بر روی عرشه کشتی قرار گرفته و احتمال آسیب به کالا وجود دارد. البته برخی کالا ها مانند آهن آلات الزاماً باید روی عرشه کشتی قرار گیرند. بانک ها از پذیرش و معامله اینگونه بارنامه ها امتناع می کنند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
🚢بارنامه سفید یا ملخص (Short Form B/L)
در پشت بارنامه های دریایی سنتی شرایط زیادی با حروف ریز درج شده است که خود باعث پیچیدگی در انجام معامله با اینگونه بارنامه ها می گردد. در سال 1979 هیئت ساده سازی شیوه های تجارت بین المللی (SITPRO) فرم جدیدی به عنوان بارنامه پشت سفید یا ملخص معرفی نمود که به جای بارنامه های معمولی به کار گرفته شود. این بارنامه پشت سفید یا ملخص از نظر حقوقی و شرایط عملی با بارنامه سنتی یکسان بوده و فقط ساده تر از آن است و می تواند برای هر شرکت کشتیرانی مورد استفاده قرار گیرد طرح مشابهی نیز در اوایل دهه 1970 در کشور های نظیر کانادا، آمریکا، اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفت که از نظر قانونی و عملی قابلیت استفاده خود را نشان داد. بارنامه پشت سفید یا ملخص یک بارنامه قابل معامله بوده و از این لحاظ هیچ گونه تفاوتی با بارنامه معمولی ندارد. تنها به جای شرایط مفصل و ریز مندرج در ظهر بارنامه های سنتی یک عبارت کوتاه چند خطی استاندارد در روی بارنامه چاپ شده است که نشانگر شرایط بارنامه می باشد.

🚢بارنامه سراسری (Through Bill of Lading)    
وقتی برای انتقال کالا از مبدأ به مقصد لازم است از حداقل دو نوع وسیله حمل (کشتی-کامیون یا کشتی –قطار یا کامیون- هواپیما و غیره) استفاده شود اولین شرکت حمل کننده اقدام به صدور بارنامه سراسری می نماید و خود او ترتیب سایر وسایل حمل تا مقصد را می دهد ولی در عین حال نام وسایل حمل بعدی در هنگام صدور بارنامه سراسری معلوم نیست. بارنامه سراسری قابل معامله و انتقال است.

🚢رسید افسر کشتی (بارنامه موقت) (Mate's Receipt)
این رسید معمولا توسط ناخدا دوم کشتی و یا افسر بار کشی در مرحله تحویل کالا به کشتی صادر می گردد و در مقابل دریافت این رسید ها در روز آخر پس از انجام بارگیری، بارنامه دریایی صادر می گردد که توسط کاپیتان کشتی و یا نماینده شرکت کشتیرانی امضا گردیده و تحویل فروشنده کالا یا تحویل دهنده کالا می شود Master's Receipt. سند مالکیت کالا نبوده و قابل انتقال نیز نمی باشد و نمی تواند جایگزین بارنامه گردد.

🚢بارنامه بیات (Stale B/L) 
ذینفع اعتبار از تاریخ صدور اسناد حمل و سایر اسناد حداکثر 21 روز فرصت دارد که اسناد را برای معامله به بانک مربوطه ارایه دهد. به بارنامه ای که پس از مهلت مذکور ارائه شود بارنامه بیات یا کهنه گفته می شود. بانک ها از پذیرش و معامله این گونه بارنامه ها امتناع خواهند کرد مگر اینکه بانک گشاینده اعتبار مدت مزبور را افزایش داده باشد. علت تعیین فرجه 21 روزه برای آن است که اسناد قبل از رسیدن محموله به مقصد برای متقاضی اعتبار ارسال و در اختیار آن گذاشته شود تا نامبرده مهلت و فرصت کافی برای انجام مقدمات تخلیه و تحویل محوله پیدا کند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
🚢بارنامه گروهی (Groupage B/L)
فورواردر ها مجازند کالا های همگونی را که توسط فروشندگان مختلف به مقصد هایی یکسانی ارسال می گردد، به صورت گروهی بسته بندی نموده و به عنوان یک محموله ارسال نمایند مالک کشتیی در این گونه موارد اقدام به صدور بارنامه گروهی Groupage Bill of Lading می نمایند. نظر به اینکه فورواردر نمی تواند بارنامه صادر شده توسط مالک کشتی را به هر یک از فروشندگان کالا بدهد لذا اقدام به صدور گواهی حمل برای هر یک از فروشندگان کالا ها می نماید. این سند را اصطلاحا House Bill of Lading یا بارنامه داخلی می نامند و در مقصد نماینده فورواردر اقدام به گشایش محموله گروهی نموده و بر اساس House Bill of Lading یا بارنامه داخلی، کالا های فرستاده شده را به گیرندگان آنها تحویل می دهند. موارد استفاده از این شیوه رو به افزایش است زیرا استفاده از کانتینر برای حمل و نقل در سالیان اخیر افزایش یافته است. مزایای ارسال کالا به شیوه Groupage B/L عبارت است از صرفه جویی در هزینه بسته بندی کمتر، معمولا انتقال سریعتر، خطر دله دزدی کمتر، کمتر صدمه دیدن کالا، نرخ هزینه حمل نیز در مقایسه حمل جداگانه کالا، ارزانتر می باشد. قابل ذکر است که بارنامه های مذکور در فوق غیر قابل معامله و انتقال می باشد.

🚢بارنامه خط سیر منظم یا لاینر (Liner B/L)
اینگونه بارنامه ها توسط شرکت های کشتیرانی صادر می گردد که در مسیر های منظم و مرتبی در رفت و آمد می باشند. به عبارت دیگر این کشتی ها تحت برنامه از پیش تنظیم شده ای در زمان های مشخص به بنادر خاص وارد و یا از آن خارج می شوند. سرویس خطوط کشتیرانی منظم که دارای مسیر ها و مقاصد یکسانی می باشند ممکن است جلساتی برگزار نمایند که طی آن در مورد موضوعاتی مانند شرایط و ترتیبات بارنامه، کرایه حمل و گاهی استفاده از تسهیلات پهلوگیری، توافق هایی در بین اعضا به عمل آید که در این صورت موظف به رعایت آن می باشند.

🚢بارنامه کانتینر (Container Bill of Lading)
کانتینر ها امروزه نقش مهمی را در حمل و نقل بین المللی ایفا نموده و چون بارنامه حمل مرکب می باشد، بیش از پیش مورد استفاده قرار میگیرد.

🚢بارنامه (Received for Shipment)
این نوع بارنامه با اصطلاح As Per Shipper's Declaration در ارتباط است.. یعنی کالای مورد نظر توسط نماینده خط، پس از این که کالا را در اختیار گرفت و برای ان در کشتی جا رزرو کرد، صادر می شود و در قبال آنچه در اختیار گرفته، مسئول است. جمله ای در وی بارنامه هاست که فرستنده را مسئول اظهار مشخصات کالا (وزن، ابعاد، ...) می داند.
به علاوه در مورد محمولات بارگنجی (کانتینری) از عبارت Stowed and Count ، Shipper Load استفاده می شود و دال بر این است که متصدی حمل به اظهارات فرستنده اعتماد نموده و یا در مورد کانتینر دخالتی در بارگیری، صفافی و شمارش محموله نداشته است.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
🚢بارنامه ((Shipped on Board
بارنامه Shipped on Board به معنی بارگیری شده یا حمل شده روی کشتی است و فقط بعد از آن که کالا در کشتی بارگیری شد صادر می شود. در این بارنامه ها ممکن است عبارت On Board روی بارنامه درج یا چاپ شده باشد و علاوه بر امضا ذیل بارنامه تاریخ واقعی بارگیری نیزدر کنار این عبارت درج و امضا می شود که به آن تذکریه یا یادداشت Notation می گویند. این نوع بارنامه بیشتر در اعتبارات اسنادی خواسته می شود و به این معنی است که کالای موضوع اعتبار به نحو غیر قابل برگشت در حرکت به سوی مقصد است نه این که در پایانه یا در مبدأ منتظر حمل است.

🚢بارنامه تمیز (Clean B/L)
بارنامه ایست که در آن عبارت یا جمله ای دال بر عیب و نقص کالا درج نشده باشد و بدین معنی است که حمل کننده در حد مقدور کالا را به هنگام تحویل گرفتن بررسی کرده و عیب و نقصی در آن مشاهده نکرده است. بارنامه به اصطلاح مخدوش، غیر تمیز یا مشروط را Unclean B/L می گوید. بارنامه تمیز معمولا در مورد کالا های غیر کانتینری (باگنجی) مصداق دارد که حمل کننده به کالا و بررسی ظاهر و کلیات آن دسترسی دارد.

🚢بارنامه ترانشیپ (Transshipment Bill of Lading)
این نوع بارنامه صرفاً برای حمل کالا از طریق دریا بوده و کالا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شود و در آن مبدأ و مقصد محموله و همچنین نقطه انتقال کالا از کشتی اول به کشتی دوم و غیره مشخص می شود.

🚢بارنامه دریایی بارگیری شده (Shipped Bill of Lading)
نشان دهنده این است که کالا توسط متصدی حمل تحویل گرفته شده و در کشتی بارگیری شده است. بر روی چنین بارنامه ای عبارت «Shipped» یا «On Board» قید می شود.

🚢بارنامه دریایی کالای دریافت شده (Received for Shipment B/L)
نشان دهنده این است که کالا توسط متصدی حمل، برای حمل دریافت شده اما بارگیری نشده است. در عمل، بانک ها از قبول چنین بارنامه ایی خودداری می کنند مگر اینکه در قرارداد بین خریدار و فروشنده، اعتبار آن مورد پذیرش واقع شود.
اینگونه بارنامه ها حمل کالا را از مبدأ تا  بندر مقصد و یا از انبار مبدأ حمل زمینی تا مقصد نهایی در خاک کشور خریدار، پوشش می دهد.
    
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉کافه تجارت