امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بلامانع بودن ترانزیت خارجی از گمرک پرویزخان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

بلامانع بودن ترانزیت خارجی از گمرک پرویزخان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

بلامانع بودن ترانزیت خارجی از گمرک پرویزخان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

بلامانع بودن ترانزیت خارجی از گمرک پرویزخان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1579236/97 شماره: 1579236/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بلامانع بودن ترانزیت خارجی از گمرک پرویزخان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

بلامانع بودن ترانزیت خارجی از گمرک پرویزخان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 1579236/97
شماره: 1579236/97
پیرو نامه شماره 397732/97 مورخ 9/4/97 این دفتر، با توجه به استقرار دستگاه X-RAY در گمرک پرویزخان و عملکرد مناسب گمرک مذکور در انجام تشریفات... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 کافه تجارت