امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی تاریخ: 16/5/1397 شماره: 63793/ت55633 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی
🔹 اعلام فهرست گروه یک
تاریخ: 16/5/1397
شماره: 63793/ت55633 ه
هیئت وزیران در جلسه 14/5/1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری سلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت