امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

ترانزیت اقلام میوه و آجیل و خشکبار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ترانزیت اقلام میوه و آجیل و خشکبار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ترانزیت اقلام میوه و آجیل و خشکبار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ترانزیت اقلام میوه و آجیل و خشکبار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 20/12/97 شماره: 1585891/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ترانزیت اقلام میوه و آجیل و خشکبار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ترانزیت اقلام میوه و آجیل و خشکبار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اصلاح مفاد بند 3 بخشنامه 97/1449833 در خصوص رفع مشکلات  ترانزیت اقلام میوه و آجیل و خشکبار
تاریخ: 20/12/97
شماره: 1585891/97
پیرو بخشنامه شماره 1449833/97 مورخ 27/11/97، به منظور رفع مشکلات حادث شده در زمینه ترانزیت اقلام میوه و آجیل و خشکبار ضمن تاکید بر... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت